نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی (عنوان قبلی: دریا و کشتی) دارای مجــوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

شماره جاری: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1398، صفحه 1-83 

4. اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری

صفحه 41-55

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ نادر گلشن آرا؛ غلامرضا ایلاتی سراملو