نویسنده = آرش شکوری
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی گونه های خیارهای دریایی منطقه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 75-89

آرش شکوری؛ تیمور امینی راد امینی راد