نویسنده = تیمور امینی راد امینی راد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی گونه های خیارهای دریایی منطقه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 75-89

آرش شکوری؛ تیمور امینی راد امینی راد