نویسنده = حسین کریمیان
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 90-107

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا موذن جهرمی؛ حسین کریمیان