نویسنده = عباس هراتی مختاری
تعداد مقالات: 1
1. Human Error Assessment and Decision Making Using AHP Technique

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 132-157

منصور کیانی مقدم؛ عباس هراتی مختاری