نویسنده = محی الدین احراری رودی
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی بر کاربرد سنجش از راه دور در علوم دریایی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 64-78

محی الدین احراری رودی


2. نقش زمین شناسی دریا در گسترش علم اقیانوس شناسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28

محی الدین احراری رودی؛ محمد دربازی