نویسنده = سید امیر گلچین
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی و محاسبه مقاومت موج سازی اطراف کره

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 95-104

سید امیر گلچین؛ سید حسین موسوی زادگان