نویسنده = غلامرضا ایلاتی سراملو
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-55

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ نادر گلشن آرا؛ غلامرضا ایلاتی سراملو


2. کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه‌های کانتینری دریایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 58-78

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ غلامرضا ایلاتی سراملو؛ محمد کباری