تعداد مقالات: 56
-24. رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

محمد اسلم حسین بر؛ مازیار شنبدی


-23. بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-17

عباس هراتی مختاری؛ اردوان اسفندیاری


-21. بررسی تأثیر احداث اسکله ها بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی منطقه کیاشهر)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 5-18

مهدی اسماعیلی؛ سید علی آزرم سا؛ علی کرمی خانیکی


-19. مطالعه ساختار اکولوژیکی جمعیت ستاره دریایی (Gray, 1840) Aquilonastra burtonii در نواحی جزرومدی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-16

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی


-18. تحلیل طیفی امواج ناشی از باد در ساحل بوشهر

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 5-18

محمدرضا خلیل آبادی


-17. بررسی تاثیرات وجود بنادر خشک در رفع مشکلات بنادر ساحلی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 5-15

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ الهام براتی؛ یونس افتخاری یگانه؛ غلامرضا ایلاتی


-16. پیش بینی کرایه حمل کانتینر با مدل های اقتصادسنجی و سری زمانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-25

جعفر سیاره؛ محمد علی فلاحی؛ حسین جانی نرم


-15. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 14-30

محمد حسین یار احمد زهی؛ منصور کیانی مقدم؛ مهدی مظلومی


-14. نقش زمین شناسی دریا در گسترش علم اقیانوس شناسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28

محی الدین احراری رودی؛ محمد دربازی


-13. بررسی ساختار پایانه های کانتینری دریایی انواع تجهیزات هندلینگ و سیستمهای پایانه ای متداول در آنها

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 17-38

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ غلامرضا ایلاتی سراملو؛ محمد کباری کباری


-12. عوامل موثر بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان شرکت‌های کشتیرانی تجاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-34

منصور کیانی مقدم؛ نعمت یزدانبخش


-11. بررسی عوامل مؤثر بر کاهش رسوب کانتینردر بنادر ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 19-34

منصور کیانی مقدم؛ علیرضا کاظمی آسیابر


-9. اثرات هیستوپاتولوژیک فلزات سنگین بر بافت آبشش وکبد ماهی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 19-30

امید کوهکن؛ نرگس شیبک


-8. عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 26-40

منصور کیانی مقدم؛ محمد اسلم حسین بر؛ فرهاد صلاحی


-7. طراحی و ساخت مبدل آزمایشگاهی به منظور استخراج و تبدیل انرژی امواج دریا به انرژی الکتریکی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-43

اسماعیل شفیع زاده؛ محمدرضا نگهداری؛ حسین دلایلی دلایلی


-5. بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-45

عبدالعزیز آبتین؛ نادر درویشی


-3. بررسی روشهای تحلیلی و اجزا محدود در ارتعاشات شافت دوار اجزای کشتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-48

جمال طارقی؛ رقیه احمدکلایه؛ ابوذر اباذری


-2. معادلات حرکت سونامی درتوصیف لاگرانـژی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-45

آرش قهرمان


-1. مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 39-54

سیدناصر سعیدی؛ امیر سعید نورامین؛ منصور جوادپور؛ امیرحسین مطهری