تعداد مقالات: 56
26. اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-55

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ نادر گلشن آرا؛ غلامرضا ایلاتی سراملو


27. بررسی نقش سیستم تولید به هنگام در کاهش هزینه انبارداری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 44-57

عبدالعلی سرگزی


28. Quayside Operation in Container Terminals and the Concept of Productivity Enhancement

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 46-72

منصور کیانی مقدم


29. محاسبه عددی توزیع سرعت و فشار در اطراف اجسام مغروق

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 46-57

سید امیر گلچین؛ سید حسین موسوی زادگان


31. ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر چابهار با استفاده از مدل SWOT-AHP

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 51-63

عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی چوبر؛ حیدر زارع


35. کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه‌های کانتینری دریایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 58-78

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ غلامرضا ایلاتی سراملو؛ محمد کباری


38. نگرشی بر کاربرد سنجش از راه دور در علوم دریایی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 64-78

محی الدین احراری رودی


39. مقایسه عملکرد الگوریتم های تخمین جهت ورود برای آرایه های یکنواخت خطی در مخابرات آکوستیکی زیر آب

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 65-80

محمود پاداش پاداش؛ هنگامه کشاورز؛ جواد احمدی شکوه؛ فرحناز مهنا مهنا؛ عبدالشکور ریگی تمندانی ریگی تمندانی


40. Determination of chlorophenols in marine sediments using reverse phase dispersive liquid-liquid microextraction method coupled with high performance liquid chromatography

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-85

مرتضی ضیاءالدینی؛ میر مهدی زاهدی؛ سپیده شریعتمداری


41. تأثیر خصوصی‌سازی بر بنادر با مطالعه موردی بندر چابهار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 62-74

مهدی شهرکی؛ سیمین قادری؛ علیرضا بخشی زاده


45. درمان آسیبهای عضلانی با استفاده از سلو لهای بنیادی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 79-90

فریبرز سهیلی


47. تحلیل مانورینگ شناور های زیرسطحی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 81-94

سجاد اردشیری؛ میلاد نادری


48. Challenges of Maritime Education in Iran

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 86-96

عبدالعلی سرگزی


49. شناسایی گونه های خیارهای دریایی منطقه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 75-89

آرش شکوری؛ تیمور امینی راد امینی راد