نمایه نویسندگان

آ

 • آبتین، عبدالعزیز بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 31-45]

ا

 • اسفندیاری، اردوان بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • ایلاتی سراملو، غلامرضا کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه‌های کانتینری دریایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 58-78]
 • ایلاتی سراملو، غلامرضا اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]

ب

 • باقری نیا، غلامعلی تاثیر کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) بر پدافند غیرعامل بنادر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 56-66]

ج

 • جانی نرم، حسین پیش بینی کرایه حمل کانتینر با مدل های اقتصادسنجی و سری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 11-25]

ح

 • حسین بر، محمد اسلم رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • حسین بر، محمد اسلم عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار) [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 26-40]

د

 • درویشی، نادر بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 31-45]

ز

 • زاهدی، میر مهدی Determination of chlorophenols in marine sediments using reverse phase dispersive liquid-liquid microextraction method coupled with high performance liquid chromatography [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]

س

 • سرگزی، عبدالعلی Challenges of Maritime Education in Iran [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 86-96]
 • سیاره، جعفر پیش بینی کرایه حمل کانتینر با مدل های اقتصادسنجی و سری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 11-25]

ش

 • شریعتمداری، سپیده Determination of chlorophenols in marine sediments using reverse phase dispersive liquid-liquid microextraction method coupled with high performance liquid chromatography [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]
 • شفیع زاده، اسماعیل طراحی بدنه فشار کروی تحت فشار هیدرواستاتیک برای عمق 2000 متر با استفاده ازاستاندارد ABS و نرم افزار آباکوس [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 1-11]
 • شکوری، آرش اثر هیدرودینامیک اسکوات بر راسته آب بازان در آب های کم عمق و مناطق جزر و مدی در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 67-83]
 • شنبدی، مازیار رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • شیخ الاسلامی کندلوس، عبدالرضا کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه‌های کانتینری دریایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 58-78]
 • شیخ الاسلامی کندلوس، عبدالرضا اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]

ص

 • صلاحی، فرهاد عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار) [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 26-40]

ض

 • ضیاءالدینی، مرتضی Determination of chlorophenols in marine sediments using reverse phase dispersive liquid-liquid microextraction method coupled with high performance liquid chromatography [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]

غ

 • غفاری، حمید رضا طراحی بدنه فشار کروی تحت فشار هیدرواستاتیک برای عمق 2000 متر با استفاده ازاستاندارد ABS و نرم افزار آباکوس [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 1-11]

ف

 • فلاحی، محمد علی پیش بینی کرایه حمل کانتینر با مدل های اقتصادسنجی و سری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 11-25]

ق

 • قنبری، محمد رضا Enhancing Container Terminal Performance by Simulation Modeling: A Case Study at SHAHID RAJAEE Container Port [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 79-107]
 • قهرمان، آرش معادلات حرکت سونامی درتوصیف لاگرانـژی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 35-45]

ک

 • کباری، محمد کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه‌های کانتینری دریایی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 58-78]
 • کیانی مقدم، منصور بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 14-30]
 • کیانی مقدم، منصور Quayside Operation in Container Terminals and the Concept of Productivity Enhancement [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 46-72]
 • کیانی مقدم، منصور عوامل موثر بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان شرکت‌های کشتیرانی تجاری [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 18-34]
 • کیانی مقدم، منصور عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار) [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 26-40]

گ

 • گلچین، سید امیر محاسبه عددی توزیع سرعت و فشار در اطراف اجسام مغروق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 46-57]
 • گلشن آرا، نادر اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 41-55]

م

 • مظلومی، مهدی بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 14-30]
 • موسوی زادگان، سید حسین محاسبه عددی توزیع سرعت و فشار در اطراف اجسام مغروق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 46-57]

ن

 • نجفی، عبداله اثر هیدرودینامیک اسکوات بر راسته آب بازان در آب های کم عمق و مناطق جزر و مدی در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 67-83]

ه

 • هراتی مختاری، عباس بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]

ی

 • یار احمد زهی، محمد حسین بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ایجاد بندر خشک برای توسعه بندر چابهار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 14-30]
 • یار احمد زهی، محمد حسین تاثیر کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) بر پدافند غیرعامل بنادر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 56-66]
 • یزدانبخش، نعمت عوامل موثر بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان شرکت‌های کشتیرانی تجاری [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 18-34]