نویسنده = دربازی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش زمین شناسی دریا در گسترش علم اقیانوس شناسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28

محی الدین احراری رودی؛ محمد دربازی