نویسنده = نادری، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مانورینگ شناور های زیرسطحی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 81-94

سجاد اردشیری؛ میلاد نادری