نویسنده = امیر سعید نورامین
مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران

دوره 2، شماره 1، دی 1390، صفحه 39-54

سیدناصر سعیدی؛ امیر سعید نورامین؛ منصور جوادپور؛ امیرحسین مطهری


اثرات زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی ها بر اکوسیستم های دریایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 117-131

منصور کیانی مقدم؛ امیر سعید نورامین؛ نسرین اتابک