نویسنده = عباس هراتی مختاری
بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP

دوره 5، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-17

عباس هراتی مختاری؛ اردوان اسفندیاری


A Combined Extent Fuzzy AHP and Simulation Method for Selecting an Optimum Stacking Layout in Marine Container Terminals

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 158-172

عباس هراتی مختاری؛ ابوذر عدل جوی صفایی؛ علیرضا موذن جهرمی