نویسنده = جمال طارقی
بررسی روشهای تحلیلی و اجزا محدود در ارتعاشات شافت دوار اجزای کشتی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 35-48

جمال طارقی؛ رقیه احمدکلایه؛ ابوذر اباذری