نویسنده = عبدالعزیز آبتین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 31-45

عبدالعزیز آبتین؛ نادر درویشی


2. ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر چابهار با استفاده از مدل SWOT-AHP

دوره 4، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 51-63

عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی چوبر؛ حیدر زارع