نویسنده = محمد اسلم حسین بر
عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار)

دوره 5، شماره 3، آبان 1399، صفحه 26-40

منصور کیانی مقدم؛ محمد اسلم حسین بر؛ فرهاد صلاحی


رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

محمد اسلم حسین بر؛ مازیار شنبدی