نویسنده = غلامرضا ایلاتی سراملو
اهمیت مسأله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری

دوره 5، شماره 3، آبان 1399، صفحه 41-55

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ نادر گلشن آرا؛ غلامرضا ایلاتی سراملو


کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه‌های کانتینری دریایی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 58-78

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس؛ غلامرضا ایلاتی سراملو؛ محمد کباری