کلیدواژه‌ها = HPLC
تعداد مقالات: 1
1. Determination of chlorophenols in marine sediments using reverse phase dispersive liquid-liquid microextraction method coupled with high performance liquid chromatography

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 73-85

مرتضی ضیاءالدینی؛ میر مهدی زاهدی؛ سپیده شریعتمداری