کلیدواژه‌ها = روش طبقه بندی مستقیم داده های چند زمانه