کلیدواژه‌ها = تبدیل انرژی امواج دریا
طراحی و ساخت مبدل آزمایشگاهی به منظور استخراج و تبدیل انرژی امواج دریا به انرژی الکتریکی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 29-43

اسماعیل شفیع زاده؛ محمدرضا نگهداری؛ حسین دلایلی دلایلی