کلیدواژه‌ها = مانورینگ
تحلیل مانورینگ شناور های زیرسطحی

دوره 2، شماره 1، دی 1390، صفحه 81-94

سجاد اردشیری؛ میلاد نادری