کلیدواژه‌ها = مدل عددی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر احداث اسکله ها بر الگوی انتشار امواج (مطالعه موردی منطقه کیاشهر)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 5-18

مهدی اسماعیلی؛ سید علی آزرم سا؛ علی کرمی خانیکی