کلیدواژه‌ها = فرصت
بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP

دوره 5، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-17

عباس هراتی مختاری؛ اردوان اسفندیاری