دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-106 
1. بررسی تاثیرات وجود بنادر خشک در رفع مشکلات بنادر ساحلی

صفحه 5-15

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ الهام براتی؛ یونس افتخاری یگانه؛ غلامرضا ایلاتی


3. مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران

صفحه 39-54

سیدناصر سعیدی؛ امیر سعید نورامین؛ منصور جوادپور؛ امیرحسین مطهری


5. مقایسه عملکرد الگوریتم های تخمین جهت ورود برای آرایه های یکنواخت خطی در مخابرات آکوستیکی زیر آب

صفحه 65-80

محمود پاداش پاداش؛ هنگامه کشاورز؛ جواد احمدی شکوه؛ فرحناز مهنا مهنا؛ عبدالشکور ریگی تمندانی ریگی تمندانی


7. شبیه سازی و محاسبه مقاومت موج سازی اطراف کره

صفحه 95-104

سید امیر گلچین؛ سید حسین موسوی زادگان