عوامل موثر بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان شرکت‌های کشتیرانی تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چایهار

چکیده

اهمیت مشاغل دریایی از جهتی می‌تواند به شغلی راهبردی برای کشور تبدیل شده و در راستای پیش برد اهداف راهبردی کشوری باشد. به گونه‌ای که ،با توجه به موقعیت جغرافیایی موجود در کشور و دست‌یابی به سواحل در شمال و جنوب، توجه و توسعه‌ی حمل و نقل دریایی می‌تواند در پیشبرد اهداف کشور اهرمی مناسب در نظر گرفته شود و از جهت دیگر رفع نیاز وارداتی و صادراتی کشور به نقاط مختلف جهان چه در زمینه‌ی کالای مصرفی عمومی و چه در زمینه‌ی صادرات نفت با کمک خدمات دریایی به سهولت امکان پذیر گردد. توجه و اهتمام هر‌چه بیش‌تر و بهتر به نیازهای کارکنان مربوطه نه تنها رضایت و وفاداری بیش‌تری را برای این کارکنان فراهم آورده و مطلوبیت اجتماعی اقشار را بهبود می‌بخشد بلکه در جهت دست‌یابی به اهداف بلند مدت کشور نیز تاثیرات مهمی دارد. در سال‌های اخیر  با بررسی‌های به عمل آمده دلایل زیادی برای  ترک خدمت از جانب کارکنان ناوگان دریایی بیان شده ‌است که از جمله‌ی عوامل می‌توان سختی مشاغل، دوری از خانواده، شرایط فیزیولوژیکی و جسمی کارکنان را نام برد. لذا با توجه به اهمیت  وجود رضایت شغلی در میان کارکنان و  ایجاد وفاداری نسبت به سازمان‌‌، توجه به شاخص‌ها و عوامل ایجاد  رضایت و وفاداری شغلی راهکاری اساسی در بهبود اوضاع شرکت‌ها و سازمان‌های عملیاتی بوده و کشف و شناسایی عوامل خارجی تاثیرگذار نه تنها می‌تواند موجب ایجاد رضایت در میان کارکنان سازمان شود بلکه با تاثیر بر ایجاد روحیه‌ی مناسب نسبت به کار و علاقه به آن می‌تواند در امر ایجاد وفاداری شغلی در میان کارکنان مثمر ثمر ‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کلیه کارکنان  فعال در شرکت‌های کشتیرانی کشور که شامل افسر اول عرشه و افسر اول موتورخانه بوده و مدیران ارشد بنادر جنوب کشور تشکیل می‌دهند. روش تحقیق شامل تحلیل فرآیند سلسله مراتبی و روش آنتروپی شانون و نمونه‌های آن نظیر جامعه، متغیرها و معیارهای مورد استفاده، روش جمع­آوری داده­ها و فنون تجزیه و تحلیل داده­ها می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها