اهداف و چشم انداز

نشریه کشتیرانی و فناوری دریایی با هدف انتشار یافته­‌های بنیادی در حمل و نقل دریایی به ‌صورت فصلنامه منتشر می‌­شود. این مجله مقاله­‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در تمام حوزه­‌های حمل و نقل دریایی، کشتیرانی، بنادر و فناوریهای مرتبط را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این نشریه همچنین مقاله ­های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های فوق را می ­پذیرد.