معادلات حرکت سونامی درتوصیف لاگرانـژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

 در بررسی دینامیک سیالات، معمولا به یک نقطه از فضا توجه می­شود و همان نقطه مورد بررسی قرار می­گیرد. اما از نقطه نظر لاگرانژی، یعنی در توصیف لاگرانژی در مقابل توصیف اویلری، تمرکز بر روی یک ذره خاص از سیال است و حرکت این ذره است که مورد بررسی قرار می­گیرد. در چنین حالتی مکان اولیه ذره، ، و زمان، ، متغیرهای مستقل هستند. مکان نهایی ذره، و فشار، ، تابعی از هستند. در این مقاله با بیان معادلات پایه، معادلات حرکت یک سونامی را بدست آورده و آن را با نتایج قبلی مقایسه می­کنیم.

کلیدواژه‌ها