بررسی روشهای تحلیلی و اجزا محدود در ارتعاشات شافت دوار اجزای کشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در مطالعه حال حاضر به بررسی روش های تحلیلی و اجزا محدود برای ارتعاشات شافت دوار پرداخته شده است.شافت از اجزای مهم و آسیب پذیر و البته پر کاربرد در کشتی می­باشد.هزینه ی تعمیر و نگهداری از شافت شناور به خصوص در سیستم رانش آن بسیار زیاد می باشد.در اینجا عوامل و پارامترهای تأثیر گذار بر ارتعاشات شافت و عوامل تشدید آن،نتایج ارتعاشات شافت همچون حرکتگردشیوپدیده های مرتبط با ارتعاشات مانند اثرات ژیروسکوپی و...بررسی شده است. در ادامه به معرفی روش های تحلیلی برای محاسبه ی سرعت بحرانی شافت پرداخته شده است و سپس روش اجزای محدود و نقش آن در تحلیل ارتعاشات شافت،دیاگرام کمبپل و نحوه ی استفاده از آن با توجه به مفاهیم گردش پیشرو و پسرو بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها