خوشه‌بندی خودکار با‌استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و فرا ابتکاری در بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر موجودات دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در سال‌های اخیر گسترش شبکه‌های اینترنتی و ابزارهای موبایل با قابلیت‌های تصویر برداری و اتصال به شبکه موجب تعریف خدمات و کاربردهای جدید با‌ استفاده از این ابزارها شده‌است. هدف این مقاله‌ایجاد سرویس‌های جدیدی برای صنعت موجودات دریایی با‌استفاده از این مجموعه امکانات و هم‌چنین با‌استفاده از تکنیک‌های بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دیجیتال می‌باشد. در این مقاله از روش خوشه‌بندی خودکار با‌استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و فرا ابتکاری به منظور شناسایی و طبقه‌بندی انواع تصاویر موجودات دریایی‌استفاده‌ شده‌است. برای این منظور پایگاه داده‌ای از تصاویر موجودات دریایی ایجاد شد و روش خوشه‌بندی k-means با‌استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و بهینه‌سازی بر روی تصاویر اعمال گردید. نتایج بازیابی نشان داد که خوشه‌بندی خودکار با‌استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ذرات (PSO) دارای میانگین دقت بازیابی بالاتری نسبت به سایر روش ها‌است.

کلیدواژه‌ها