ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر چابهار با استفاده از مدل SWOT-AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت ژئوگرافیک بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند می باشد. بندر چابهار یکی از بنادر مهم در جنوب ایران و در بخش شمالی دریای عمان قرار گرفته است. این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهای آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد. این مقاله به بررسی جایگاه بندر چابهار در ترانزیت ملی و منطقه ای می­پردازد. این مقاله با تشریح وضعیت فعلی بندر چابهار و ظرفیت موجود آن به ارزیابی این بندر در ترانزیت ملی و منطقه ای می پردازد. از مهمترین یافته های این تحقیق می­توان به تسریع در تکمیل بهره بردای از طرح توسعه بندر بهشتی و تسریع در تکمیل پروژه راه آهن چابهار و اتصال به شبکه ریلی کشور ذکر کرد

کلیدواژه‌ها