نگرشی بر کاربرد سنجش از راه دور در علوم دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

سنجش از دور  از زمره روش هاى جمع آورى داده ها محسوب مى شود که در آنها تماس فیزیکى با اشیا مورد اندازه گیرى در حداقل ممکن نگه داشته مى شود یعنی یا صعب العبورند یا دسترسی به آنها غیرممکن و پرهزینه. سنجش از دور در بسیارى از زمینه هاى علمى و تحقیقاتی از جمله اقیانوس شناسی، دریانوردی، علوم دریایی و بسیارى از زمینه هاى علمى و تحقیقاتى کاربردهاى گسترده اىدارد. اجزاء اصلى یک سامانه سنجش از دور شامل پدیده، منبع انرژى، مسیر انتقال (اتمسفر) و سنجنده است. در واقع دو جز اصلى آن یعنى هدف و مسیر انتقال در تمامى سامانه هاى سنجش از دور مشترک بوده و تفاوت عمده تنها در اجزاء دیگر یعنى منبع انرژى و نوع سنجنده مورد استفاده مى باشد. ‌سنجنده هاى سنجش از دور را بر مبناى منبع انرژى مورد استفاده مى توان به دو گروه عمده فعال و غیر فعال تقسیم بندى کرد. با پیشرفت تکنولوژی و فنآوری اطلاعات نرم افزار های متعددی در این زمینه نیز طراحی شده اند که نرم افزار های ArcGIS و NV از پرکاربردترین این نرم افزارهاست. این نرم افزارها می توانند جمع آوری حجم بالای داده ها، موزائیک بندی، تصحیح هندسی و قطعه بندی داده ها، تلفیق اطلاعات ماهواره‌ای، تجزیه و تحلیل اطلاعات تصویری و اطلاعات رقومی، پردازش داده های ماهواره ای و تفسیر داده‌ها در مدت زمان کوتاه انجام دهند.

کلیدواژه‌ها