شبیه سازی سیستم حوضچه ای جذب انرژی از جزر و مد با استفاده از مولفه های جزر و مدی برای بندر امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

به دلیل کاهش منابع فسیلی برای تولید انرژی، منابع دیگری مانند جزر و مد، برای تامین انرژی مورد نیاز بشر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، سیستم حوضچه ای (یکی از انواع سیستم های جذب انرژی از جزر و مد) جذب انرژی از جزر و مد به کمک سیمولینکِ نرم افزار متلب، برای بندر امام خمینی (ره)، با استفاده از مولفه های اصلی جزر و مدی، شبیه سازی شده است، که نتایج شبیه سازی در حد قابل قبولی باموارد واقعی مطابقت دارد.