بررسی ساختار پایانه های کانتینری دریایی انواع تجهیزات هندلینگ و سیستمهای پایانه ای متداول در آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

درچهاردهه اخیر کانتینر به عنوان جزء اساسی مفهوم بارواحد اهمیت غیرقابل تردید درحمل و نقل کالاها درآبهای بین المللی پیدا کردها ست درادامه با روند رو به رشد کانتینریزاسیون شمار پایانه های کانتینری دریایی و رقابت میان آنها به طرز چشمگیری افزایش یافته و امروزه عملیات پایانه بدون بهره گیری موثر و کارآمد از فناوری اطلاعات و نیز روشهای مناسب بهینه سازی تحقیق در عملیات متصور نیست حسب ماهیت فعالیت های اقتصادی و تجاری بندر تجهیزات و سیستمهای بکاررفته درآن متفاوت خواهد بود سطح توسعه یافتگی توان عملیاتی حجم تخلیه و بارگیری سالانه ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی پس کرانه بندر نوع سیستم حمل و نقل اینترمدال نسبت واردات به صادرات نوع کالاهای وارداتی و صادراتی موقعیت جغرافیای بندر توانایی های بنادر رقیب منطقه ای سطح هزینه های نیروی انسانی ارزش زمین بندرگاه و چندین مولفه دیگر برروی انتخاب بهینه تجهیزات هندلینگ مورداستفاده در پایانه های کانتینری موثر می باشد دراین مقاله ما به بررسی ساختار پایانه های کانتینری و تشریح و طبقه بندی انواع تجهیزات بکارگرفته شده درآنها می پردازیم و مروری کلی برآثار منتشر شده پیرامون این موضوع خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها