بررسی استراتژی های رقابتی مناطق آزاد ایران با تاکید بر موقعیت استراتژیک منطقه آزاد چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

از آنجایی که رشد و توسعه اقتصادی دو مقوله بسیار مهم در اقتصاد هر کشوری می باشد، دولتها برای رسیدن به این اهداف از راه حل ها ی مختلفی استفاده می کنند که یکی از این راه حل ها ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی می باشد. از آنجایی که، مناطق آزاد ایران از نظر استراتژیکی در شناخته شده ترین مناطق جغرافیایی در حوضه ی حمل و نقل و تجارت قرار دارند و تقریبا مناطق آزاد ایران در مسیر کریدورهای شمال - جنوب یا شرق - غرب قرار گرفته اند و چه از نظر مستقر بودن در حاشیه یک اقتصاد باز بزرگ منطقه ای، یعنی ایران و مزایای این همسایگی و چه از نظر مستقر بودن در مناطق ژئوپلوتیک بین المللی در شرایط استثنائی قرار دارند. لذا این تحقیق به بررسی استراتژی های رقابتی مناطق مختلف
اقتصادی در ایران و اثر بخش بودن آنها در توسعه اقتصادی پرداخته شده است.
از آنجایی که مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران با هدف گسترش تعامل اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی شکل گرفته و با توجه به اینکه این مناطق دارای پتانسیل های خاصی برای سرمایه گذاری، گسترش مبادلات بین المللی، ترانزیت و همچنین اشتغال زایی می باشند در نتیجه این مناطق دارای استراتژیها و مزیت های رقابتی بالایی می باشند که می توانند با ایجاد فرصت های اشتغال، رشد تجارت خارجی، کسب درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات محصولات صنعتی و ترانزیت کالا، جذب سرمای ههای خارجی به فعالیت های صنعتی، انتقال تکنولوژی و بهره مندی از صرفه های خارجی مناطق آزاد، نقش مهمی درحفظ اقتدار و استقلال کشور و امت اسلامی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها