رتبه بندی بنادر جنوبی ایران جهت هاب شدن با استفاده از روش تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دریایی

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

روند جهانی شدن تجارت و اقتصاد و  توسعه و رشد بنادر، تبدیل شدن به هاب را هدف اصلی بنادر بزرگ قرار داده است. این بنادر می توانند با جذب حداکثری محموله ها و پخش آنها به بنادر کوچکتر نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی کشورها  ایفا کنند. با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی در منطقه و اهمیت حمل و نقل دریایی در قاره آسیا، ایران می تواند با توسعه بنادر خود به این مهم دست پیدا کند و با افزایش سهم خود از حمل و نقل دریایی، در زمره کشورهای پیشرفته قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا عوامل مهم جهت هاب شدن بنادر در تحقیقات متعددی بررسی شده است. در مجموع 37 عامل مهم و موثر شناسائی شدند. در ادامه با کاربرد عوامل شناسیایی شده در قالب روش تاپسیس فازی و کسب نظر خبرگان حوزه دریایی، پتانسیل های پنج بندر جنوبی کشور شامل چابهار، بندر عباس، بوشهر، خرمشهر  و  بندر امام مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان ارزیابی مذکور نشان داد بندر عباس، بندر امام، چابهار، بوشهر و خرمشهر بترتیب بیشترین پتانسیل های لازم برای  هاب شدن را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها