عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز (مورد مطالعه: بندر چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 مدیر گروه مدیریت بازرگانی دریایی

3 دانشگاه دریانوردی چابهار

چکیده

به دلیل اهمیت روزافزون موضوع بندر سبز که در برگیرنده ابعاد مختلف بندری، زیست­محیطی، سلامتی و اقتصادی است و همچنین کمبود تحقیقات و پژوهشها در محوریت این موضوع، پژوهش "عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز در مورد مطالعه بندر چابهار" توسط محقق بعنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است. این تحقیق به صورت کمی صورت گرفته است، بدین حالت که 9 عامل اصلی شناسائی­شده توسط محقق از طریق پیشینه­های داخلی و خارجی، مشورت با متخصصان و کارشناسان بندری و زیست­محیطی و همچنین تحقیقات میدانی محقق، از طریق روش دلفی­فازی به 7 عامل مهم، مؤثر و بومی­سازی شده، تقلیل یافت و این عوامل شامل "آلودگی، اکولوژی و زیست­بوم دریا، پسماندها، حمل و نقل، اقتصادی، فناوری و مدیریتی" هستند تا اولویت و اهمیت هر کدام از این عوامل در ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز با استفاده از روش تحلیل سلسله­مراتبی فازی تعیین گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک سلسله­مراتبی فازی، عوامل "آلودگی، اکولوژی و زیست­بوم دریا، پسماندها و مدیریتی" به ترتیب بعنوان اولویتهای این تحقیق مورد شناسائی قرار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها