اثر هیدرودینامیک اسکوات بر راسته آب بازان در آب های کم عمق و مناطق جزر و مدی در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی، گروه زیست شناسی دریا Aarash220@yahoo.com

چکیده

پستانداران دریایی از مهم ترین گونه‌های دریایی بوده و در صدر زنجیره غذایی قرار دارند. سلامت و جمعیت این گونه ها نشانه سلامت اکوسیستم دریا و دور بودن محیط زیست دریایی از چالش‌های حاد می­باشد. در مطالعه­ی حاضر، به منظور بهبود مدیریت زیستگاه­های دریایی، محل به گل نشینی راسته آب بازان از پستانداران دریایی در بازه زمانی 20 ساله بررسی و با پدیده اسکوات که برای شناورها در آب­های کم عمق و ساحلی رخ می­دهد، مقایسه شد. در این راستا ارتباط تکاملی آب بازان و پستانداران خشکی­زی، شکل بدن و زوائد حرکتی این گونه­ها و بدنه اجسام شناور در این اعماق مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که به گل نشینی این پستانداران مشابه با پدیده اسکوات در سواحل کم عمق و منطقه جزر و مدی رخ می­دهد لذا، در جهت مدیریت این زیستگاه­ها و حفاظت از این گونه­های ارزشمند، شناسایی اشکال و اعماق سواحل و جریان های ساحلی مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها