کاهش تعداد جابجایی کانتینرها، پیش نیاز اتوماسیون سازی عملیات درون پایانه های کانتینری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

این مقاله مبنایی را برای صرفه جویی در زمان، بهره برداری بیشتر و استفاده بهینه تر از فضاهای موجود، قبل از اتوماسیون سازی پایانه های کانتینری پیشنهاد می­کند. این تحقیق عنوان می­کند که با توجه به ارزش و اهمیت همه جانبه زمان و تبعات مالی آن، می­توان مدت زمان قابل توجهی را در حین عملیات چیدمان کانتینرها در پایانه های کانتینری صرفه جویی کرد. گردانندگان پایانه ها عموماً درصددند تا با بکارگیری روش های مختلف اتوماسیون موجب ارتقاء کمی و کیفی پایانه های کانتینری را فراهم آورند. بحث های تخصصی مطرح شده در این مقاله درک کلی از لزوم کاهش تعداد جابجایی های غیر ضروری کانتینرها در هنگام پشته سازی را منعکس می­کند. این مقاله همچنین عنوان می­کند که مدیران و گردانندگان پایانه های کانتینری می بایستی قبل از اقدام به بکارگیری تجهیزات اتوماسیون در فرآیندهای عملیات و پشته سازی، تعداد حرکت ها و جابجایی های غیر ضرور را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها