تأثیر خصوصی‌سازی بر بنادر با مطالعه موردی بندر چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه آزاد اسلامی چابهار

چکیده

اصطلاح "خصوصی سازی" به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اشاره دارد. سرمایه گذاری در بنادر مقوله­ بسیار پرهزینه­ای است که متأسفانه در ایران بخش خصوصی رشد یافته­ای که بتواند به طور کامل این وظیفه را انجام دهد، وجود ندارد و به همین دلیل هم اکنون در حال طی مراحل انتقال هستیم. در این مقاله سعی شده تا در خصوص مقوله خصوصی سازی و تأثیر آن بر بندر چابهار مطالبی ارائه شود. در وهله ی نخست تعاریف مختلفی از خصوصی سازی بیان شده و در ادامه به مواردی همچون اهداف خصوصی سازی، تأثیر آن بر بنادر و خصوصی سازی در بندر چابهار پرداخته شده است. در ادامه به بنادر و نقش آنها و معرفی بندر چابهار نظری اجمالی افکنده­ایم. در پایان یادآور می­شوم که بحث خصوصی سازی در بندر چابهار در ابتدای مسیر پر نشیب و فراز خود می­باشد.

کلیدواژه‌ها