بررسی زمینه های کاهش زمان انتظار کشتی های تجاری در اسکله های فله خشک با استفاده از تئوری صف(مورد کاوی بندر امام خمینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

بنادر به عنوان اصلی ترین نقاط مواصلاتی کشور از اهمیت اساسی برخوردار میباشند. بیشترین حجم تجاری یک کشور از طریق بنادر جابه جا میشود. در حقیقت اقتصاد یک کشور از یک بندر خارج و یا به یک بندر وارد میشود. اما به هر حال مشکلات متعددی بر سر راه عملیات روان هر بندر وجود دارند که سبب میشود بهرهوری و کارآیی بندر پایین بیاید و در نتیجه تاثیر به سزایی روی سودآوری بنادر خواهد داشت. بندرامام خمینی دومین بندر کشور درامر تخلیه وبارگیری کالاهای فله میباشد. این مقاله درجهت کاهش ترافیک کشتیها در پایانه فله خشک بندر امام خمینی میباشد که برای انجام مطالعات از تئوری صف استفاده شده است. زیرا تئوری صف یکی از روشهای بسیار موثر جهت کاهش صف و زمان انتظار کشتیها میباشد و در بنادر از کاربرد بالایی برخوردار است. از مهمترین یافتههای این تحقیق میتوان به افزایش تعداد سرورها اشاره نمود که باعث کاهش زمان انتظار کشتیها در صف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها