مروری بر پژوهش‌های انرژی جریان‌های جزرومدی و انرژی امواج دریاهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بلوار شهید ریگی- دانشگاه دریانوردی چابهار

چکیده

امروزه به دلیل افزایش شدید مصرف نفت در ایران ظرفیت صادراتی کشور کاهش‌یافته است و از طرفی به دلیل گرمایش جهانی و توافقنامه اقلیمی پاریس، باید تولید برق از منابع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر جایگزین سوخت‌های فسیلی گردد. انرژی جریان‌های جز و مدی و انرژی امواج دریا از منابع مهم انرژی تجدیدپذیر هستند. در این مقاله ابتدا به‌مرور پژوهش‌هایی که انرژی امواج و جریان‌های جزرومدی در دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان پرداخته است. سپس از تحلیل و مقایسه آن‌ها مشخص گردید خور دوراق در خلیج‌فارس و باریکه بین جزیره قشم و سرزمین اصلی قوی‌ترین جریان جزرومدی و سواحل مکران بیشترین انرژی امواج و بهترین شرایط را برای استخراج انرژی از امواج دریا در بین همه سواحل ایران دارد. این مقدار انرژی بیشترین مقدار در خاورمیانه و در حد سایر مناطق در این طول جغرافیایی است.

کلیدواژه‌ها