اولویت‌بندی عوامل فرعی مؤثر عامل محیطی در موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کلیدواژه‌ها